do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia kadrowych i HR - Prawo pracy i kadry

Wideoporada: Czy pracodawca może odmówić udzielania pracownikowi urlopu na żądanie

Ekspert: Robert Stępień

Radca prawny, starszy prawnik. Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych spółek polskich i zagranicznych, w szczególności z branży BPO i SSC oraz FMCG i handlu wielkopowierzchniowego. Doradza we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących relacji ze związkami zawodowymi, zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych) czy mobbingu. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach wykroczeniowych dotyczących relacji pracowniczych. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, skierowane do dyrektorów i pracowników działów HR oraz prawników przedsiębiorstw. Zajmuje się prawem pracy również w działalności naukowej. Jest autorem publikacji naukowych z tego zakresu, prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą strukturze i uprawnieniom związków zawodowych w Polsce. Regularnie publikuje w prasie, w szczególności w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna oraz Pulsie Biznesu.


Czas: 03:54
Data dodania: 2017-10-02  Aktualna: tak
Dodatkowe wyjaśnia eksperta:
Zaprezentowany przeze mnie pogląd opiera się na założeniu, że korzystanie z urlopu wypoczynkowego i niezdolność do pracy wykluczają się (co jest potwierdzone w orzecznictwie). Skoro pracodawca nie może udzielić urlopu w okresie niezdolności do pracy, to w przypadku powrotu pracownika po długotrwałej chorobie i wystąpienia z wnioskiem o urlop na żądanie, pracodawca powinien najpierw sprawdzić, czy pracownik jest zdolny do pracy. W przeciwnym razie narażałby się na zarzut naruszenia przepisów. Zwłaszcza, jeżeli pracownik wnioskuje o urlop, będąc jeszcze na zwolnieniu lekarskim.
Ten pogląd został wyraźnie potwierdzony w najnowszym orzecznictwie SN. Zgodnie z wyrokiem z 26 października 2016 r., III PK 9/16, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne po ponad 30-dniowej chorobie, jeżeli pracownik bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia chce skorzystać z urlopu "na żądanie”. Takie samo stanowisko zajął SN w wyroku z 28 października 2009 r., sygn. II PK 123/09.

Czy pracodawca może odmówić udzielania pracownikowi urlopu na żądanie