do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia kadrowych i HR - Prawo pracy i kadry

Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i zagrożenia

Ekspert: Katarzyna Krawczyk

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.

Lekcja 1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia
Czas: 23:00
Data dodania: 2017-09-27  Aktualna: tak
Z tego odcinka szkolenia dowiesz się m.in.:
- kiedy można zawrzeć umowę o dzieło,
- jakie jest stanowisko SN dotyczące prawidłowości zawarcia umów o dzieło w wybranych sprawach,
- co to jest dzieło,
- czy przy umowie o dzieło konieczne jest przekazanie praw autorskich zamawiającemu,
- jakie są prawa i obowiązki stron umowy o dzieło.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia